Om Grue Bondelag

Grue Bondelag er et av lokallagene i Hedmark Bondelag. Vi jobber aktivt for våre medlemmer lokalt. Samtidig som vi jobber for å bevare liv i bygda vår, og har satt GRUE på kartet med vår satsing på traktorcross.

Traktorcross arrangeres nå av Traktorcross.no Solør, men vi i Grue Bondelag og Grue Bygdeungdomslag hjelper til med å arrangerer Traktorcross og Traktorpulling på Kirkenær.

Grue Bondelag er en del av Norges Bondelag. Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål «å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.» Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig, og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, ca 580 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse, er vi en sterk organisasjon.

Les mer: www.bondelaget.no