Om Grue Bygdeungdomslag

Grue Bygdeungdomslag (GBU) er et av lokallagene i Hedmark Bygdeungdomslag (HBU). Vi starta opp sommeren 2011, og har som mål å få til liv og moro i bygda vår, for ungdom og unge voksne fra 16 år og oppover.

Vi og Grue Bondelag hjelper til å arrangere Traktorcross og Traktorpulling sammen med Traktorcross.no Solør, samt at vi har noen felles arrangementer.

Hedmark Bygdeungdomslag er en organisasjon for og av ungdom! Vi er med på å skape levende bygder. Aktivitet for ungdom på bygda er viktig for oss, samt gode vilkår og utvikling for ungdom i bygdene våre!