Reglement for traktorcross i regi av traktorcross.no Solør

Teknisk regelverk for traktorcross i Norge. Det er lov å modifisere traktorer etter følgende regelverk. Modifisering som ikke er nevnt i følgende regelverk, er IKKE tillatt! Ut i fra dette regelverk gis ikke dispensasjoner.

Tillatte traktorer i klasse standard

Bekledning av fører Fører skal ha hjelm med CE-merking. Lettest mulig hjelm anbefales.
Klær skal være heldekkende dress, og skotøy skal være egnet. Kjørehansker anbefales. 

Krav til førervern Traktoren skal være utstyrt med typegodkjent hytte eller veltebøyle. Hvis ettermontert bøyle skal det monteres to stag ned i mot gearkasse hus/clutch-hus, min. 30x30x3 mm (300mm2). Det skal etterstrebes høyest mulig innfestingspunkt. Videre skal traktoren være utstyrt med minimum 2 pkt sikkerhetsbelte. CE-merket, montert i stol. Stol skal være godt festet. Sikkerhetsbelte og sete, samt innfesting, skal godkjennes av teknisk kontrollør i forkant av start.

Traktoren skal være registrert, forsikret og godkjent i henhold til veitrafikkloven.

  1. Traktor med primært mekanisk gearing, kan i tillegg ha et hydraulisk manøvrert hurtiggir, som girer kun ett trinn.
  2. Girkasse får ikke modifiseres, den skal ha traktorens opprinnelige utvekslinger. Gjelder også bakaksel inkl. sluttdrevutveksling.
  3. Bremser skal være standard. Og i god teknisk stand.
  4. Hjul: Det kan fritt velges dekk av ulike dimensjoner og mønstertype. Felger skal imidlertid være oppbygd av serieproduserte komponenter. Ingen form for egenproduserte og/eller sveiste felger. Felgplate skal passe rett på traktorens originale boltsirkel.
  5. Hjuloppheng: Opphenget skal være standard. Original framakselpendling kan dog begrenses. Økning av sporvidde innenfor det som traktoren originalt tillater er tillatt. Sveising på hjuloppheng er ikke tillatt.
  6. Motoren skal være av traktorens opprinnelige spesifikasjoner. Overlading er tillatt selv om traktoren ikke er utstyrt med dette opprinnelig. Ved ettermontering av utenpåliggende turbo skal denne kapsles inn med ei 2mm stålplate. Mengdejustering av drivstofftilførsel er tillatt. Max tillatt turtall ubelastet er 2700 omdr. Det skal settes på ei refleksstripe på reimhjulet/svinghjulet for kontroll av turtall. Refleksstripe fås ved henvendelse til klubben.
  7. Traktor med primært mekanisk gearing, kan i tillegg ha et hydraulisk manøvrert hurtiggir, som girer kun ett trinn.


Tillatte traktorer i klasse modifisert

Endringer i regelverket gjelder traktorer med lisens utstøtt etter 01.01.2015.

Bekledning av fører

Lik standard ved tett hytte. Ved åpen traktor kreves flammehemmende kjøredress.

Krav til førervern Traktoren skal være utstyrt med typegodkjent hytte eller veltebøyle. Egenprodusert bøyle skal ha fire innfestingspunkter, to i bakaksel og to i gearkassehus/clutch-hus eller traktorens ramme. Traktorer bygd og førstegangslisensiert etter 1/1-15 skal ha min. rørdimensjon 48×3 i hovedbøyle, ellers min. rørdimensjon 42×2,5 mm, se eksempelfoto nederst på siden.

Videre skal traktoren være utstyrt med minimum 4 pkt sikkerhetsbelte, og høyrygget stol. Sikkerhetsbelte og seteinnfesting skal godkjennes av teknisk kontrollør i forkant av start. Videre skal førervernet i tillegg være utstyrt med sikkerhetsnett eller annen utrustning som forhindrer armer og bein i å komme i berøring med bakhjul, eller komme i klem ved eventuelt velt. Sistnevnte skal godkjennes av teknisk kontrollør.

Traktorene skal ha egen vognlisens.

 1. Traktor med primært mekanisk gearing, kan i tillegg ha et hydraulisk manøvrert hurtiggir, som girer kun ett trinn.
 2. Girkassehus, senterhus og bakakselhylser skal være traktorens originale. Innmat er fritt.
 3. Bremser: Endringer som bedrer traktorens bremseeffekt er tillatt. Bremseeffekt skal være god!
 4. Hjul: Det kan fritt velges hjul av ulike dimensjoner og mønsterdybde. Felger skal imidlertid være oppbygd av serieproduserte komponenter. Bredding av felgring er dog tillatt. Skal godkjennes av teknisk kontrollør.
 5. Hjuloppheng: Standard bak. Framhjulsoppheng: Traktorens originale stive foraksel skal anvendes. Innfesting er fri. Modifiseringer på framaksel og kingbolter er ikke tillatt. Dog skal ikke akselavstand endres mer enn +/- 15 % av original akselavstand. Servostyring er tillatt.
 6. Motor: Valg av motor er fritt. Det kreves fullramme hvis det brukes uoriginal motor, hjelperamme ved original motor med turtall over 2700 omdr. Stålsvinghjul av kvalitet minimum SJ355 (gammel betegnelse ST52) ved turtall over 2700 omdr. Årlig kontroll. Under 2700 omdr., ingen kontroll eller krav til svinghjul. Ved turtall over 2700 omdr. skal det være sprengkappe av kevlar eller stålkappe innvendig eller utvendig rundt svinghjul, 10mm godstykkelse. Ikke krav til deksling under 2700 omdr.
 7. Kjølesystem fritt.
 8. El-anlegg fritt.Batterier skal være festet med min. to stk 10mm bolter i lukket batterikasse, type båt eller tørrcellebatteri
 9. Det skal monteres en brannvegg mellom motor og drivstofftank. Brannteppe kan brukes. Ved bruk av bensin som drivstoff skal det være montert på ei stoppekran på tanken, lett tilgjengelig fra førerplass. Videre skal det være en stk 1,5 kg’s pulverslukker ved fører. 


Fremlegging av protest

Enhver protest skal være skriftlig, signert av fører og leveres i lukket konvolutt til sekretariatet.

Protesten skal være vedlagt et protestgebyr på kr 500,-.

En protest skal være innlevert senest 15 minutter etter publisering av rundens resultat.

Protesten behandles av en jury bestående av løpsleder, teknisk leder og en fra sekretariatet.

Behandlingen av en protest, og innhenting av opplysninger fra alle de protesten angår, skal finne sted snarest mulig etter mottakelsen av protesten. De impliserte parter skal innkalles for å være tilstede ved angivelsen av opplysningene, og de har anledning til å fremføre vitner.

En premie vunnet av en deltaker som det er innlevert protest mot, må tilbakeholdes inntil protesten er avgjort.

Hvis en protest blir avvist eller trukket tilbake etter å ha bli fremmet, vil protestgebyret i sin helhet bli beholdt.

Slik ser banen ut: