Reglement for traktorpulling

Reglement for traktorpulling i regi av Tractorcross.no Solør

1. Generelle regler

De generelle reglene gjelder for samtlige deltakere i konkurransen

1.1.Dommere

Dommeren har det overordnede ansvaret, og har rett til å ta alle beslutninger. Rødt og grønt flagg må respekteres. Overtredelser fører til diskvalifikasjon.

1.2.Sikker kjøring og oppførsel

Det er forbudt å kjøre traktoren uforsvarlig på bana og i depotet. Overtredelse fører til diskvalifikasjon. Kjøringen tilbake langs publikum skal foregå i «gangfart».

1.3.Drakjetting/påhekting

Under påhekting av vogna skal traktoren stå i fri, og føreren ha hendene synlig. Kjettingen skal strammes innen start.

1.4.Transmisjon

Giring er kun tillatt uten bruk av mekanisk clutch, dvs. kun hurtiggir. Firhjulstrekk er ikke tillatt

1.5.Hjulutrustning

Kun gummihjul er tillatt. Tvilling, kjetting og belter er forbudt.

1.6.Innveiing

Traktor (inkludert fører) veies inn under besiktigelse. Det er max to innveiingsforsøk. Holder man seg ikke innenfor vektklassen, fører dette til diskvalifikasjon eller flytting opp en klasse.

1.7.Fører

Fører skal ha traktorførerkort for å delta. Hjelm skal benyttes på traktorer uten godkjent hytte. Førere under 18 år må ha tillatelse fra foresatte for å delta.

1.8.Konkurransens gjennomføring:

Kvalifisering:

 • Hver deltaker har to forsøk på å nå finalen (pull off)
 • Drar deltakeren full pull i første kvalifiseringsrunde, går han/hun direkte til pull off, og    får ikke kjøre andre kvalifiseringsrunde
 • Hvis det kun er én som klarer full pull i kvalifiseringen, går også de to lengste dragene til finale
 • Hvis ingen klarer full pull, går de tre lengste dragene til finalen


Omdrag:

Hvis føreren slipper gassen innen 20 meter, har han/hun rett til ett omdrag. Gjelder ikke i finalen.

1.9.Ansvar

Alle skader som oppstår på traktoren, er førers ansvar

1.10.Vekter/lodd

 1. Vekter skal ikke stikke bak bakerste punkt på bakhjul
 2. Ingen vekter skal komme I konflikt med draget på traktor
 3. Alle vekter må være tilstrekkelig festet, mekanisk. flyttbare vekter er ikke tillat.
 4. Vekter eller vektbærere kan ikke stikke mer enn 850mm forran grill på traktor ( tauekrok ikke inkludert) I klassen 7500, 9500 og 11500 ikke mer enn 1100mm.

2. Standardklasser

2.1. Vektklasser

 • 3500kg     –           traktorer opp til   3500kg
 • 4500kg     –           traktorer opp til   4500kg
 • 5500kg     –           traktorer opp til   5500kg
 • 6500kg     –           traktorer opp til   6500kg
 • 7500kg     –           traktorer opp til   7500kg
 • 10000kg     –           traktorer opp til 10000kg
 • 12000kg     –           traktorer opp til 12000kg

2.2. Drag

Fast draghøyde skal være max 50cm over bakken, 60cm for 10 og 12 tonn. Draget skal ikke være over bakakselens sentrumslinje. Originale landbruksdrag er tillatt. Stag mellom drag og toppstagfeste er ikke tillatt. Ingen innfesting skal være over senter bakaksel.

2.3. Motor og kraftoverføring

Traktoren skal ha standard motor, girkasse og bakaksel. Det er tillatt å justere den originale dieselpumpa til max mengde og 2700 o/min. Det er ikke lov å modifisere innvendige deler i pumpa. Chip er tillatt. En turbo, dvs. ett ladetrinn, er tillatt. Turbo skal være tilnærmet lik den som ble levert originalt på lignende motor. Vanninnspøytning eller tilsetningsgass er ikke tillatt.

2.4. Turtall

Motorturtallet får ikke overstige 2700o/min. ubelastet. Dette kontrolleres ved besiktigelse.

2.5. Hytte og veltebøyle/sikkerhet

Traktor uten godkjent hytte må ha veltebøyle av u-type, som traktorens bakende kan løftes etter. Denne må godkjennes av teknisk personell. Hjelm skal brukes ved åpen traktor. Sikkerhetsbelte skal være montert, og skal benyttes. I klassen 3,5t til og med 5,5t må det monteres anti- tippstenger. Det er tillatt med forsvarlig låsing av trekkstengene i nedre posisjon – max 25cm over bakken.

3. Sport

3.1. Vektklasser

Sportklassene kjøres i etterkant av standard i hver vektklasse. Samme vektklasser som standard, opp til max 7500kg.

3.2. Draghøyde

Fast draghøyde skal være max 50cm over bakken. Draget skal ikke være over bakakselens Sentrumslinje. Stag mellom drag og toppstagfeste er ikke tillatt.

3.3. Motor og girboks

Traktorens kombinasjon av motor/girkasse og bakaksel skal være serieprodusert. Kun diesel som drivstoff er tillatt. All trimming er tillatt. Det er begrensning på størrelsen på innsuget i turbo. Dette må måles inne ved kompressorhjulet:

– 3,5 –  4,5t max 68mm

– 5,5 – 7,5t max 75mm

Restriktor kan brukes hvis innsuget er større.

3.4. Turtall

Max turtall på dieselmotorer er 2700o/min ubelastet.

Returfjær på håndgass skal returnere til tomgang.

3.5. Trekk-krok

Trekk-krok skal være etter tegning fra ETPC (European Tractor Pulling Committee)

3.6. Støttebein

Støttebeina skal stikke minst 20cm ut bak bakerste punkt på hjulene. Klaring mellom bakken og støttebeinet er max 25cm når traktoren står plant. Støttebeina skal være fast i kroppen på traktoren, være solid og slik utført at traktoren ikke kan steile rundt.

3.7. Hytte og veltebøyle

Traktor uten godkjent hytte må ha veltebøyle av u-type, som traktorens bakende kan løftes etter. Denne må godkjennes av teknisk personell.

3.8. Fører

Setet skal være solid og godt festet til traktoren. Minimum midjebelte skal brukes, flerpunktsbelte anbefales. Hjelm er påkrevd. Hjelm og flammehemmende klær ved åpen traktor. Skjermer skal være av en slik utforming at føreren ikke kan berøre hjulet når han/hun sitter fastspent i setet.

3.9. Nødstopp

Det skal finnes nødstopp montert på traktoren, som stopper luft- og drivstofftilførelsen. Kran på inngående diesel til dieselpumpe. Nødstoppen skal være lett tilgjengelig for fører, og tilgjengelig for sammenkobling med vogna. Den må være fjærbelastet og utrustet med et øye som wiren fra vogna festes i. Et rykk på under 10kg i dette øyet, skal aktivere nødstoppen.

3.10. Vern på motor og turbo

Motor skal være helskjermet med 2mm stålplater på begge sider. Turbo med max 68mm innsug skal være innkapslet med 2mm stålplate i.h.t. ETPC’s regelverk. OBS! Nytt i 2015!

Det vises til ETPC’s hjemmeside for mer utfyllende opplysninger hva angår deksling av motor og turbo –  Farm Stock rulebook 2015, level 2.

Reglene gjelder for deltagelse i traktorpulling arrangert av Traktorcross.no Solør.