Reglement for veterantraktorpulling

 • Veteran   1950 og eldre
 • Oldtimer Light    1951 – 1975     vekt t.o.m 2299 kg
 • Oldtimer Medium    1951-1975    vekt f.o.m 2300kg t.o.m. 3499kg
 • Oldtimer Heavy    1951-1975    vekt f.o.m 3500kg t.o.m. 4499kg

 • Det er tillatt å vekte opp traktoren til øvre vektgrense i klassen
 • Vekter skal være godt festet
 • Kun 2-hjulsdrift tillatt (bortkoblet 4-hjulsdrift tillatt)
 • Kun gummihjul tillatt (max str 650×38”)
 • Trekkpunktet får aldri ligge over bakakslingens sentrum
 • Traktor i veteranklassene trenger ikke være utstyrt med veltebøyle/førervern
 • Traktor skal ha gyldig forsikring, oppvises før start
 • Aldersgrense 16 år, med gyldig førerbevis
 • Startrekkefølgen bestemmes av arrangør
 • Deltakerne skal være klare til å kjøre fram på tegn fra starter
 • Kobling skal ha skjedd innen 2 min etter tegn er gitt
 
 • Alle har 2 forsøk på å nå full pull
 • Alle som har dratt full pull går til pull off
 • Øvrige regner sitt lengste drag som resultat
 • Vinner i hver klasse kan få starte i neste vektklasse
 • Som draredskap brukes en slede som belastes med vekter, også under draget
 • Rett til å avbryte innen 20 meter, og få starte på nytt (ved f.eks feil gir)

Lykke til!